Pozostaw nam swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą
Proszę o telefon w godzinach:
Wyślij
Porady
Miałem wypadek w gospodarstwie. Złożyłem, do KRUS wniosek o odszkodowanie. Otrzymałem odmowę. W jakim terminie mogę się odwołać ? Jak wywalczyć z KRUS odszkodowanie ?

Zapewne w piśmie o decyzji jest informacja (pouczenie) o trybie odwoławczym. Ważna jest data otrzymania decyzji oraz argumenty, jakie chce pan użyć w odwołaniu. Proszę uważnie zapoznać się z przyczyną odmowy i w oparciu o to przedstawić własne argumenty. Jeśli oczekiwanego rezultatu to nie przyniesie, pozostanie droga sądowa.

KRUS odmówił mi wypłaty odszkodowania za wypadek z powodu mojego zasłabnięcia. Czy otrzymam odszkodowanie z OC rolniczego ?

Jeżeli gospodarstwo, gdzie doszło do wypadku było pana właśnością - nie będzie podstaw. Nawet gdyby było inaczej może nie być podstaw z powodu okoliczności. Warunkiem otrzymania odszkodowania z OC rolniczego jest m.in. czynnik zewnętrzny, który spowodował wypadek. Zasłabnięcie może wskazywać, że czynnik zewnętrzny tu nie miał miejsca.

Wyładowywałem słomę z przyczepy, kiedy właściciel traktora ruszył nagle. Upadłem na ziemię i mam złamaną rękę. O ile mam wystąpić odszkodowania z OC rolniczego ?

Prawdopodobnie odszkodowanie nie będzie należne z OC rolniczego lecz z OC komunikacyjnego traktora. Nie jest istotne ile będzie pan żądał odszkodowania, lecz jaką kwotę może pan udokumentować. Składać się na nią może zadośćuczynienie za ból i cierpienie oraz koszty i straty poniesione. To trudne działania wymagające wiedzy, a po drugiej stronie trudny przeciwnik - ubezpieczyciel.

Mój pies podryzł przechodzącego mężczyznę. Ten wystąpił do mnie o wydanie polisy OC rolniczej w ciągu 14 dni. Ja jej nie opłaciłem. Co mi grozi ?

Będzie musiał pan poinformować poszkodowanego, że polisy nie posiada. Grozi panu - jak przy braku polisy OC komunikacyjnej - regres ze strony UFG oraz kara za brak polisy. W tej sytaucji, jeśli poszkodowanemu odszkodowanie się należy (co musi udowodnić), warto dojść do porozumienia. Unikinie pan kary za brak polisy OC rolniczej.

Przechodziłem przez ulicę i w tym czasie przewrócil się na mnie postawiony znak drogowy. Do kogo wystąpić o odszkodowanie ? Wypadek był m-c temu, ale ja do kraju wrócę za pół roku.

Na zgłoszenie szkody ma pan czas do 3 lat od zdarzenia. Dobrze aby jednak z tym nie zwlekać, gdyż udokumentowanie odpowiedzialności spoczywa na panu. Zebranie stosownej dokumentacji wskazującej winę zarządcy drogi, a jednocześnie wykluczającej pana odpowiedzialność, będzie utrudniona z upływem czasu. Warto jak najszybciej odszukać świadków zdarzenia, sporządzić stosowne oświadczenia i zdjęcia ( o ile znak jest jeszcze postawiony ) oraz gromadzić dokumentację medyczną związaną z obrażeniami, o stratach i poniesionych kosztach. Proszę przygotować się na odmowę, którą często ubezpieczyciele stosuje. Niestety niejednokrotnie wynika ona z niewłaściwego udokumentowania roszczenia.

Za wypadek w pracy ZUS wypłacił wg mnie za mało odszkodowania. Miałem poważne obrażenia, a kwota nie pokrywa nawet kosztów leczenia.

Na dzień wypadku pana świadczenie wypadkowe z ZUS wynosiło 730 zł za każdy procent uszczerbku powstałego w wyniku wypadku w pracy. Aby kwota byla wyższa, proszę wnieść do ZUS o ponowną komisję lekarską. Ta zweryfikuje oceniony uszczerbek i jeśli uzna - zwiększy go. Świadczenie wypadkowe z ZUS-u nie obejmuje dofinasowania leczenia, zwrotu kosztów i innych strat.     

W naszej firmie miał miejsce wypadek w pracy. Wina była brygadzisty, a poszkodowany to murarz. Posiadamy polisę OC, jednak jest ona mniejsza niż żądanie pracownika poszkodowanego. Czy w tej sytuacji musimy dopłacić brakującą kwotę żądania pracownika ?

Jeżeli kwota należnego odszkodowania będzie wyższa niż posiadana polisa, pracodawca z własnych środków musi dopłacić brakującą różnicę. Zanim jednak do takiej sytuacji dojdzie, po stronie pracownika jest udowodnić swoje roszczenie. Mówi o tym art.6 kodeksu cywilnego. Proszę powiadomić ubezpieczyciela o żądaniu pracownika oraz przekazać poszkodowanemu dane z posiadanej polisy.

Na placu manewrowym ciężarówka TIR podczas wycofywania potrąciła innego pracownika. ZUS uznał to za wypadek w pracy. Czy może on wystąpić o odszkodowanie do pracodawcy ?

Prawdopodobnie odpowiedzialność za ten wypadek nie ponosi pracodawca lecz kierowca ciężarówki. Było to zdarzenie związane z ruchem komunikacyjnym i odpowiedzialnością w ramach OC pojazdu. Trudno mówić tu o odpowiedzialności pracodawcy za wypadek w pracy, gdyż brak podstawowej przesłanki - winy pracodawcy. Odpowiedzialność w ramach OC komunikacyjnego jest poza tym nadrzędną nad odpowiedzialnością prcaodawcy. 

1 2 3 4 5